Afrocarpus gracilior
Afrocarpus falcatus subsp. gracilior, Decussocarpus gracilior, Nageia falcata var. gracilior, Podocarpus gracilior
Tropiska NÖ och Ö Afrika
Sol
Rumsväxt, växtinredning
Träd