Anemone × hybrida
(Pretty Lady-Serien)
'Pretty Lady Emely'
Höstanemon
Juni-sept
Rosa
Halvskugga
Prydnad ute
Flerårig ört
0,35