Angelica sylvestris
Strätta
Europa (Sverige), SV Asien - Ö Sibirien
Jul-Sep
Vit till rödaktig
Färgväxt, medicinalväxt, prydnad ute
Flerårig ört
2,00