Cultivar [29528]

29528
Yes
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Strätta
Europa (Sverige), SV Asien - Ö Sibirien
Vit till rödaktig
Jul-Sep
Färgväxt, medicinalväxt, prydnad ute
Flerårig ört
2,00
Angelica sylvestris1.jpg