Angelonia
(Angelface-Serien)
'Anzwei'
Blå
Utplantering, Snitt
Flerårig ört, odlad som ettårig
0,50