Apera spica-venti
Agrostis spica-venti
Åkerkösa
Europa (Sverige) - Ö Sibirien, C Asien och Kaukasus
Specialsamlingar (allmogeåkrar)
Ettårig stråväxt