Cultivar [54639]

54639
Yes
Astrantia major
Astrantia major
Stjärnflocka
Astrantia candida, Astrantia nigra
C, Ö och S Europa
Vit
Prydnad ute, snitt
Flerårig ört
Astrantia major1.jpg
Astrantia major2.jpg
2020-09-22
Astrantia major spp. major ???