Thymus serpyllum
backtimjan
N, C och S Europa (Sverige) - Ö Sibirien
Jun-sept
Rödviolett
Doftande
Prydnad och medicinalväxt ute m m
Dvärgbuske
0,10