Tillandsia neglecta
Sydamerika
Rumsväxt
Flerårig ört, epifyt