Tithonia rotundifolia
Inkakrage
Mexiko, Centralamerika
Röd