Tofieldia pusilla
Tofieldia palustris
Björnbrodd
Nordligt cirkumpolär (Sverige)
Specialsamlingar ute
Flerårig ört