Tradescantia fluminensis
'Aureovittata'
Skvallerreva
tropiska Sydamerika
White