Trapa natans
Sjönöt
C och Ö Europa - C och S Asien, Japan, N Afrika
Vattenparti ute, akvarium, ätliga frön m m
Ettårig ört