Trithrinax campestris
NC och NÖ Argentina - V Uruguay
Vit
Sol
Rumsväxt
Palm
4,00
5,00
-10