Cultivar [604079]

604079
Yes
Viola x williamsii
Viola williamsii
(Deltini-Serien)
'Deltini Honey Bee'
'Deltini Honey Bee'
Bukettviol
Syngenta
Gul, orangebrun
Prydnad ute, utplantering
Ett- till flerårig ört
0,20
Viola williamsii 'Deltini Honey Bee'1.jpg
Viola williamsii 'Deltini Honey Bee'2.jpg
2020-09-11