Cultivar [604086]

604086
Yes
Viola x williamsii
Viola williamsii
(Rocky-Serien)
'Rocky Sunny Side Up'
'Rocky Sunny Side Up'
Bukettviol
Syngenta
Vit med gul
Prydnad ute, utplantering
Ett- till flerårig ört
0,20
Viola williamsii 'Rocky Sunny Side Up'1.jpg
Viola williamsii 'Rocky Sunny Side Up'2.jpg
2020-09-11