Viola × wittrockiana
'Delta Deep Blue with Blotch'
Pensé
Syngenta
Lila
Prydnad ute, utplantering
Ett- till flerårig ört
0,20