Viola × wittrockiana
'Delta Neon Violet'
Pensé
Syngenta
Blålila
Prydnad ute, utplantering
Ett- till flerårig ört
0,20