Cultivar [604102]

604102
Yes
Viola × wittrockiana
Viola wittrockiana
'Matrix Cassis'
'Matrix Cassis'
Pensé
PanAmerican Seed
Rödlila med vit
Prydnad ute, utplantering
Ett- till flerårig ört
0,20
Viola wittrockiana 'Matrix Cassis'1.jpg
Viola wittrockiana 'Matrix Cassis'2.jpg
2020-09-08