Viola × wittrockiana
'Matrix Cassis'
Pensé
PanAmerican Seed
Rödlila med vit
Prydnad ute, utplantering
Ett- till flerårig ört
0,20