Cultivar [604105]

604105
Yes
Viola × wittrockiana
Viola wittrockiana
'Rally Halloween II'
'Rally Halloween II'
Pensé
Violet
Prydnad ute, utplantering
Ett- till flerårig ört
0,15
0,20
Viola wittrockiana 'Rally Halloween II'1.jpg
Viola wittrockiana 'Rally Halloween II'2.jpg
2020-09-08