Wolffia arrhiza
Dvärggandmat
V, C och Ö Europa - Afrika, S Asien och Australien
Akvarium
Flerårig ört