Woodsia glabella
Dvärghällebräken
Nordligt cirkumpolär (Sverige) S-ut till Alperna och Kaukasus
Specialsamlingar ute
Flerårig ormbunke