Cultivar [609205]

609205
Yes
Woodsia glabella
Woodsia glabella
Dvärghällebräken
Nordligt cirkumpolär (Sverige) S-ut till Alperna och Kaukasus
Specialsamlingar ute
Flerårig ormbunke
Woodsia glabella1.jpg