Begonia fagifolia
Wageneria fagifolia
Brasilien
Rumsväxt
Flerårig ört