Beta vulgaris
(Mangold-Gruppen)
'Bright Lights'
Beta cicla
Beta
Kulturursprung: Kanarieöarna, SV Asien, NV Afrika
Grönsak
Flerårig ört, odlad som ettårig