Blechnum penna-marina
Dvärgbräken
N Mexiko, SÖ Brasilien, SV och S Sydamerika, Sydatlantiska öarna, SÖ Australien, Nya Zeeland
Prydnad ute
Flerårig ormbunke
0,15
# Mörkbladig vintergrön