Cultivar [9356]

9356
Yes
Adenium obesum
Adenium obesum
ökenros
Adenium coetaneum
Tropiska V, NÖ och Ö Afrika, Egypten, Arabiska halvön
Rosa
Medicinalväxt, rumsväxt
Buske, suckulent
Adenium obesum1.jpg
Adenium obesum2.jpg
2020-11-17