Cultivar [95385]

95385
Yes
Carex pediformis
Carex pediformis
Frösöstarr
N, C och Ö Europa, N Asien
Specialsamlingar ute
Flerårig stråväxt
Carex pediformis1.jpg
2020-09-26