Carex pediformis
Frösöstarr
N, C och Ö Europa, N Asien
Specialsamlingar ute
Flerårig stråväxt